Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsCho hỏi cách cài biển full màu sử dụng card loại nào tốt nhất
yehyeh811@hotmail.com hỏi 3 năm trước

Cho hỏi cách cài biển full màu sử dụng card loại nào tốt nhất ?.
Kính nhờ anh chị trên diễn đàn tư vấn