Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi bộ UTC cho vMix
ledtoanha.vn hỏi 12 tháng trước

Mình dùng vmix một thời gian, cảm thấy vmix rất hay và trực quan, mới đây được biết UTC , bác nào có bộ UTC cho mình vài cái mình tham khảo nhé.
Thanks anh chị em trên diễn đàn ạ