Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi các tiêu chuẩn của thẻ HUB chuyên sâu?
anhle7920 hỏi 4 năm trước

Mình đang tìm hiểu về thẻ HUB chuyên sâu. Mọi người cho mình hỏi các tiêu chuẩn cần thiết của thẻ được không ạ?