Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi cách chạy màn hình LED không dùng máy tính ?
pierre94@live.ca hỏi 3 năm trước

Kính chào anh chị trong diễn đàn quảng cáo LED BECO Hiện tại em đang sử dụng màn hình led quảng cáo 15m vuông tại trung tâm ngã tư. Tuy nhiên không thể để máy tính để trình chiếu ở đó được, Kính nhờ anh chị trong diễn đàn cho em giải pháp Em xin chân thành cảm ơn.