Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi cách sửa lỗi video.txt trong phần mềm vMix ?
aulachue hỏi 11 tháng trước

Chào AC và các bạn trên diễn đàn LED BECO. Tôi sử dụng phần mềm vMix sau một thời gian phần mềm báo lỗi video.txt . Mong các bạn trên diễn đàn có kinh nghiệm chia sẻ cho tôi cách sửa lỗi