Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi cách tạo File cấu hình bằng tay cho Module LED?
anhmt1995 hỏi 3 năm trước

Chào mọi người, mọi người có thể cho em hỏi làm sao để tạo file cấu hình bằng tay cho module LED được không ạ?