Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi cách tính toán nguồn dùng cho biển LED quảng cáo?
0364427352 hỏi 3 năm trước

 Chào AC và các bạn trên diễn đàn LED quảng cáo. Tôi có đang tự thiết kế cho cửa hàng mình một biển LED quảng cáo dùng loại LED liền dây phi 5. Biển của tôi có 3000 bóng LED nhưng tôi không biết dùng nguồn 5V công suất bao nhiêu để đi mua. Tôi muốn hỏi cách tính toán nguồn dùng cho biển hiệu LED quảng cáo?. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn.