Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?
ALI hỏi 3 năm trước

Xin chào các bạn trên diễn đàn LED. Sắp tới tôi muốn trang trí LED sao băng ở cái cây to trước nhà. Tôi muốn hỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?