Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?
ALI hỏi 10 tháng trước

Xin chào các bạn trên diễn đàn LED. Sắp tới tôi muốn trang trí LED sao băng ở cái cây to trước nhà. Tôi muốn hỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?

The Huynh Nhân viên trả lời 10 tháng trước

AD chào anh, Với câu hỏi của anh thì anh có thể tham khảo bài viết này nhé
http://ledbeco.com/hoi-led-sao-bang-chay-nguon-bao-nhieu-vol/
Thân !