Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi lỗi biển LED ma trận bị loạn chữ sau khi đổ chương trình mới ?
advertising.lbh@gmail.com hỏi 3 năm trước

Chào anh chị, em nghịch cái biển ma trận quảng cáo nhà em , đổ chương trình hoài mà nó cứ loạn cả lên, cách làm nó quay trở lại chạy như cũ kiểu gì các bác nhỉ. thân