Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi về cấu hình Card Linsn cho màn hình LED hãng Cailiang?
arxdvpnmvyfa hỏi 3 năm trước

Thân chào cả nhà, mình mới mua 1 con card Linsn để dùng cho màn hình LED hãng Cailiang nhưng không biết cấu hình như thế nào cho phù hợp. Mong cả nhà giúp mình với ạ?