Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHướng dẫn nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB
anhVipYeu hỏi 11 tháng trước

Ai có thể hướng dẫn mình nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB được không ạ?

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 11 tháng trước

Chào bạn, vấn đề của bạn đã được trả lời qua link này rồi nhé: http://ledbeco.com/huong-dan-nap-chuong-trinh-tu-phan-mem-led-beco-controll-vao-mach-bc-bang-usb/
Thân!