Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHướng dẫn nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB
anhVipYeu hỏi 3 năm trước

Ai có thể hướng dẫn mình nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB được không ạ?