Bộ xử lý hình ảnh VP6000

4.500.000

Đầu vào video đa kênh – Bộ xử lý video LED với đầu vào video 8 kênh,trong đó 2 CVBS, 2 VGA, 2 DVI, 1 DVI LOOP, 1 HDMI. Bên cạnh đó nó có 1 kênh đầu ra SDI và 1 DVI không qua bộ xử lý video.Nó bao gồm các yêu cầu sử dụng công nghiệp và dân dụng. Đầu vào video chuyển đổi tất cả và có thể nhận ra hiệu ứng chuyển đổi nhanh và giảm dần.

So Sánh

Mô tả

Bộ xử lý hình ảnh VP6000
Đầu vào video đa kênh - Bộ xử lý video LED với đầu vào video 8 kênh,
 trong đó 2 CVBS, 2 VGA, 2 DVI, 1 DVI LOOP, 1 HDMI.
Bên cạnh đó nó có 1 kênh đầu ra SDI và 1 DVI không qua bộ xử lý video.
Nó bao gồm các yêu cầu sử dụng công nghiệp và dân dụng.
Đầu vào video chuyển đổi tất cả và có thể nhận ra hiệu ứng chuyển đổi nhanh và giảm dần.

Hardware

Practical video output interface:LED Video Processor 3 programmable video output.2 DVI and 1 VGA output.

Seamless switching: LED Video Processor can also seamlessly switch between any channel switching.

Full output resolution:LED Video Processor designed for users with useful output resolution, the widest reach 2560 points, the highest of  1920 points。

Support PIP: PIP technology unaltered state in the original image, the other input of the same or different overlay images.

One key black: black screen during a performance is an essential operation

Support Freeze:During playback, you may need to freeze the current picture together to achieve “pause” screen.

PART and FULL fast switching: LED Video Processor a simple and functional operation of the interception part of the screen and full-screen operation。

Preset :LED Video Processor user presets with 4 groups, each user can store all user default setup parameters。

Equal and unequal splicing: splicing is LED Video Processor important part, which can be achieved equal splicing and unequal splicing, splicing on greatly satisfy users’ needs.

30bit scaling technology: LED Video Processor using a dual-core image processing engine, a single core can process 30 image scalingtechnology to achieve pixel output from 64 to 2560, while achieving 10 times  the image to enlarge the output, ie,the maximum screen more than 25,600.

Brightness adjustment :LED Video Processor unique brightness adjustment function, reduce the brightness solved after layering lost, so that more true color reproduction.

Saved directly technology Saved directly technology to solve the user’s settings and manually save tedious process, that users of co- ordination or adjust parameters without the implementation of artificial save operation。

ACC &ACM image filtering:LED Video Processor using ACC and ACM image filtering engine, handling each color, nonlinear filtering effect of the lowest loss rate of the image, restore the color fidelity.

custom input resolution You can customize the PC output resolution as same as LED size. Horizontal maximum is 3840 pixels,and vertical maximum is 1920 pixels。

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ xử lý hình ảnh VP6000”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *