Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCard nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED?
anhtoan.htv hỏi 11 tháng trước

Tôi mới sử dụng màn hình LED. Tuy nhiên,Card nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED , để tối ưu hóa kinh tế.

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 11 tháng trước

Chào bạn, để giải đáp thắc mắc của bạn thì mình sẽ gủi link tham khảo cho bạn:http://ledbeco.com/card-nhan-linsn-dung-toi-da-bao-nhieu-tam-module-led/
Thân!