KẾT NỐI NHÂN TÀI – PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 

Các bạn tải mẫu đơn xin việc: Tại đây

Tuyển dụng vị trí SEO – Marketing


Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]


Tuyển dụng vị trí Kỹ Thuật


Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]


Tuyển dụng nhân viên Kế Toán


Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]


Tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kho


Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]


Tuyển dụng vị trí Ship hàng Part Time


Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]


Tuyển dụng vị trí Cộng Tác Viên


Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018 Nội dung tuyển dụng    [ Tải mẫu đơn xin việc  ]