Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCard phát Linsn dùng tối đa bao nhiêu mét màn LED ?
anhtoan141168 hỏi 12 tháng trước

Tôi mới sử dụng màn hình LED. Tuy nhiên,Card phát Linsn dùng tối đa bao nhiêu mét màn LED , để tối ưu hóa kinh tế?

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 12 tháng trước

Ad chào bạn, bạn vui lòng tham khảo qua link bài viết trên diễn đàn bên mình bạn nhé:http://ledbeco.com/card-phat-linsn-dung-toi-da-bao-nhieu-met-man-led/
Thân!