Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCho hỏi cách cài đặt biển ma trận bằng mạch thông qua wifi ?
aburobocon hỏi 3 năm trước

Chào anh chị trên diễn đàn, em mua mạch điều khiển biển ma trận bằng wifi nhưng chưa biết cách sử dụng, mong ace trên diễn đàn có cao kiến?