Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi cách cấu hình màn hình LED P5 indoor cho sự kiện sử dụng Card LINSN bằng phần mềm LEDstudio
amakuchoigame00 hỏi 3 năm trước

Các anh chị cho mình hỏi làm sao để cấu hình màn hình LED P5 indoor cho sự kiện sử dụng Card LINSN bằng phần mềm LEDstudio với ạ?