Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOThanh lý đầu xử lý hình ảnh processor cũ giá hạt rẻ
ak.phuocbv hỏi 3 năm trước

Thanh lý đầu xử lý hình ảnh processor cũ giá hạt rẻ
Hiện tôi đang có mấy cái đầu xử lý hình ảnh cũ
anh em nào cần thì alo tôi nha
Đầu xử lý hình ảnh DVWALL 605: SL 2 cái 80% mới giá 5tr
Đầu xử lý hình ảnh DVWALL 802S: SL 2 cái 80% mới  giá 3tr
Đầu xử lý hình ảnh VP1000: SL 2 cái 70% mới giá 2tr
Liên hệ 0982 212 251