Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOTối ưu hóa trình chiếu Online cho màn hình LED ?
salim_samil hỏi 2 năm trước

Tôi đang làm cho công ty tổ chức sự kiện chuyên cho thuê màn hình LED. Tuy nhiên trong quá trình chạy event thì xuất hiện khá nhiều lỗi không mong muốn, Nguyện vọng muốn AD Chỉ giúp cách hạn chế những vấn đề như card thu chết, card phát chết để chương trình tôi làm không ảnh hưởng nữa. Kính mong AD chỉ giúp.