TỔNG HỢP TRỌN BỘ PHẦN MỀM LED

Các phần mềm LED quảng cáo được Update liên tục, Các bạn chú ý cập nhật thường xuyên để có những phần mềm phục vụ công việc tốt nhất

Mọi chi tiết kỹ thuật liên hệ Mr Huynh 0988.063.047

Made Software User Manual Video Download Note Card
Colorlight Phần mềm LED Vision 6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card A5 …
  Phần mềm LED Vision 5.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card A5…
  Phần mềm LEDShow T9 11.30 Tại đây Tại đây Tại đây Card A8…
  Phần mềm LEDShow T9 11.32 Tại đây Tại đây Tại đây Card A8…
   
Made Software User Manual Video Download Note Card
Listen Phần mềm LED Mplayer 1.19 Tại đây Tại đây Tại đây Card Q1-75…
  Phần mềm LED Mplayer 2.0.1 Tại đây Tại đây Tại đây Card Q1-PLUS…
  Phần mềm LED Player 6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card W2, W4, W8….
  App smartphone điều khiển LED ma trận Wifi LS Tại đây Tại đây Tại đây Card W2, W4, W8….
  Phần mềm LED SyncPlayer điều khiển mạch LS Tại đây Tại đây Tại đây Card thu- phát LS
  Phần mềm Driver Ugreen Hỗ trợ USB sang Lan 3.0 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Cấu hình toàn bộ cho Card LS Q1 Plus Tại đây Tại đây Tại đây  
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
Linsn Phần mềm LED Studio 12.64 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LED Studio 12.65 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LedSet 2.6.1 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LedSet 2.7.6.0505 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Card phát Linsn Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm Driver USB card LINSN Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Cấu hình toàn bộ P5 cho Card LINSN Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Cấu hình toàn bộ P4 cho Card LINSN Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Cấu hình toàn bộ P3 cho Card LINSN Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Cấu hình Card Lins cho Module LED Hãng Cailiang Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card Lins cho Module LED Hãng GKGD Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card Lins cho Module LED Hãng Qiangli Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card Lins cho Module LED Hãng MST Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
ZDEC Phần mềm LED Manager 2010 hãng ZDEC Tại đây Tại đây Tại đây  
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
vMix Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 11  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 14  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 17  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 19  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 20  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 21  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO

Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 22  full Crack Ver 1 chuyên Livestream
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)

Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 22  full Crack Ver 2 chuyên Livestream
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 23  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm vMix PRO LEDBECO full crack by Mr Huynh
  ( PHIÊN BẢN MẤT PHÍ 200.000 VND) BẢO HÀNH PM TRỌN ĐỜI
Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm vMix PRO LEDBECO DỰ PHÒNG
  ( PHIÊN BẢN MẤT PHÍ 200.000 VND) BẢO HÀNH PM TRỌN ĐỜI
Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  File HOST fix errop Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  File Vmix fix errop Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Liều thuốc 1: Thuốc giải khắc phục vMix bị Out khi khởi động ( Bị văng ra ngoài khi Run )
( Tải về rồi giải nén , Chạy file thuốc )

Nếu vẫn bị thì sử dụng Liều thuốc 2 bên dưới do Kén Win hoặc phần mềm diệt Virut
    Tại đây BY LED BECO
  Liều thuốc 2: Thuốc giải khắc phục vMix bị Out khi khởi động ( Bị văng ra ngoài khi Run )
( Tải về rồi giải nén , Chạy file thuốc )

Trường hợp kén Win thì contact ZALO Mr Huynh 0988063047
    Tại đây BY LED BECO
  File Fix lỗi Regedit by LED BECO     Tại đây BY LED BECO
  File Fix lỗi Regedit_CMD_TaskManager by LED BECO     Tại đây BY LED BECO
         
         
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
LED Event Phần mềm trình chiếu màn LED ArKaos GrandVJ V2.12 Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 5.1.4 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 6.0.1 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 7.0.1 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Creator R5 MAGNIMAGE Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
LED 4U Phần mềm LED 4U điều khiển mạch vẫy Tại đây Tại đây Tại đây Mạch vẫy 8k, 12k, 16k…..
  Phần mềm lập trình led Full nháy theo nhạc MAGIC v471 Tại đây Tại đây Tại đây MagicV4
  Phần mềm lập trình led Full nháy theo nhạc MAGIC v5544 Tại đây Tại đây Tại đây MagicV5
  Hiệu ứng tổng hợp cho mạch nháy theo nhạc Magic 4u Tại đây Tại đây Tại đây BY LED 4U
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
LED Edit Phần mềm LED Edit 2014 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LED Edit 2016 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LED Edit 2017 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LED Edit 2018 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LED Edit 2019 Tại đây Tại đây Tại đây  
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
Onbon Phần mềm LedShowTW 2014 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LedShowTW 2015 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LedShowTW 2016 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LedShowTW 2017 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm LedShowTW 2018 Tại đây Tại đây Tại đây  
 
  Phần mềm LedShowX 2020 Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
  Phần mềm LedShowTW Ver 19.12.02.00 Tại đây Tại đây Tại đây X-W16…
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( Android) Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( IOS) Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
  Firmware for X-U series ( Version:V20200402 ) Tại đây Tại đây Tại đây Upgrade Firmware X-U
  Firmware for X-W series ( Version:V20200402 ) Tại đây Tại đây Tại đây Upgrade Firmware X-W
 
  Phần mềm LedShowTV 2019 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm Driver USB to RS232 Tại đây Tại đây Tại đây  
         
  Phần mềm LedshowYQ 2018 Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( Android) Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( IOS) Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
Huidu Phần mềm Led Huidu HD2016 Tại đây Tại đây Tại đây For Single Color Controller
  Phần mềm Led Huidu HD2018 Tại đây Tại đây Tại đây E6x/W6x/W0x/S6x/U6x/G6x
  Phần mềm Led Huidu HD2020 Tại đây Tại đây Tại đây E6x/W6x/W0x/S6x/U6x/G6x
  Phần mềm Led Huidu HDPlayer V6.3.13.0 Tại đây Tại đây Tại đây (D10,D20,D30,C10,C30,
A30,A30+,A601,A602,A603)
  Phần mềm Led Huidu HDPlayer V7.2.5.0 Tại đây Tại đây Tại đây A60x/Ax/A30/A30+/Cx5/
Cx0/Dx5/Dx0/D0x/T901
   APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch HD ( Android) LEDArt 2.7.5.0  Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch HD ( IOS) LEDArt Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
BECO Phần mềm Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận link 1
(Pass WIFFI: BC888888)
Tại đây Tại đây Tại đây BW2, BW4, BW8, BW16…
BW2-75, BW5-75….
Phần mềm Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận link 2
(Pass WIFFI: BC888888)
Tại đây Tại đây Tại đây BW2, BW4, BW8, BW16…
BW2-75, BW5-75….
APP Smartphone Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận (Android) Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
APP Smartphone Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận (IOS) Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
  Phần mềm Corew Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm Camtasia 9 Tại đây Tại đây Tại đây  
  Phần mềm Smaart V7 Full Crack Tại đây Tại đây Tại đây  
  Driver Sound Card Behringer U-PHORIA Tại đây Tại đây Tại đây  
           
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
  Phần mềm Onefull pro Tại đây Tại đây Tại đây  
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
Ledsign Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V4.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2018
  Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V5.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2019
  Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2020
 
Made Software User Manual Video Download Note Card
  Đồng hồ hẹn giờ điện tử AL 20 chế độ Tại đây Tại đây Tại đây  
  Processor LVP605 Tại đây Tại đây Tại đây