Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOBộ xử lý hình ảnh cho màn hình led
Sale03 Nhân viên hỏi 2 năm trước

chào ac bên diễn đàn led beco , ac cho em hỏi bộ xử lý hình ảnh là gì ạ ??

Sale03 Nhân viên trả lời 2 năm trước

chào anh chị, anh chị có thể tham khảo tại đây nhé : https://ledbeco.com/bo-xu-ly-hinh-anh-cho-man-hinh-led-2/