cleber_ndi hỏi 2 năm trước

Tôi có một vấn đề với việc crack cài đặt vmix 23 có thể ai đó giúp tôi được không?
Tôi đã làm theo hướng dẫn trong video nhưng không được