Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCard nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED?
anhtoan.htv hỏi 2 năm trước

Tôi mới sử dụng màn hình LED. Tuy nhiên,Card nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED , để tối ưu hóa kinh tế.

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào bạn, để giải đáp thắc mắc của bạn thì mình sẽ gủi link tham khảo cho bạn:http://ledbeco.com/card-nhan-linsn-dung-toi-da-bao-nhieu-tam-module-led/
Thân!