Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi bộ UTC cho vMix
ledtoanha.vn hỏi 5 tháng trước

Mình dùng vmix một thời gian, cảm thấy vmix rất hay và trực quan, mới đây được biết UTC , bác nào có bộ UTC cho mình vài cái mình tham khảo nhé.
Thanks anh chị em trên diễn đàn ạ