Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi các loại LED hắt chữ nổi mica?
jessica_jones_07 hỏi 2 năm trước

Chào AC và các bạn trên diễn đàn LED quảng cáo. Tôi thấy ngoài phố có các loại biển quảng cáo chữ nổi trông rất đẹp mắt. Tôi muốn hỏi các loại LED hắt chữ nổi mica là loại gì? Tôi đang ở Hà Nội thì mua ở đâu?. Xin cám ơn!

1 Answers
The Huynh Nhân viên trả lời 2 năm trước

AD chào bạn. Câu hỏi của bạn đã được LED BECO trả lời trong một bài viết khác. bạn có thể tham khảo lại nhé : 
http://ledbeco.com/hoi-cac-loai-led-hat-chu-noi-mica/
Ngoài ra các bạn trên diễn đàn có thể cập nhật thêm cho bạn theo luồng này nhé
Thân