Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsHỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?
ALI hỏi 2 năm trước

Xin chào các bạn trên diễn đàn LED. Sắp tới tôi muốn trang trí LED sao băng ở cái cây to trước nhà. Tôi muốn hỏi LED sao băng chạy nguồn bao nhiêu vol?

The Huynh Nhân viên trả lời 2 năm trước

AD chào anh, Với câu hỏi của anh thì anh có thể tham khảo bài viết này nhé
http://ledbeco.com/hoi-led-sao-bang-chay-nguon-bao-nhieu-vol/
Thân !