Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi lỗi khi xem trước trong phần mềm Ledshow?
alextien1808@gmail.com hỏi 3 năm trước

Chào cả nhà, em đang sử dụng mạch BX và lập trình trên phần mềm LEDSHOW, tuy nhiên không tài nào xem trước mô phỏng được, thấy bât tiện quá, chạy đi chạy lại hoài ah, dùng USB cắm lên biển quá tội ah, help me!!!!!