Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHướng dẫn lấy chương trình có sẵn và gửi chưng trình vào mạch từ phần mềm LedFull mini
harleydave444 hỏi 2 năm trước

Mình muốn hỏi cách lấy chương trình có sẵn và gửi chưng trình vào mạch từ phần mềm LedFull mini ạ?

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào bạn, vấn đề của bạn đã được trả lời qua link này rồi nhé:http://ledbeco.com/huong-dan-lay-chuong-trinh-co-san-va-gui-chung-trinh-vao-mach-tu-phan-mem-ledfull-mini/
Thân!