Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHướng dẫn nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB
anhVipYeu hỏi 2 năm trước

Ai có thể hướng dẫn mình nạp chương trình từ phần mềm Led Beco Controll vào mạch BC bằng USB được không ạ?

1 Answers
Sale01 Nhân viên trả lời 2 năm trước

Chào bạn, vấn đề của bạn đã được trả lời qua link này rồi nhé: http://ledbeco.com/huong-dan-nap-chuong-trinh-tu-phan-mem-led-beco-controll-vao-mach-bc-bang-usb/
Thân!